Red de KvK! Doneer je ondernemersidee

Wat moet je doen als je zelf te fantasieloos bent om te innoveren, maar het wel je kerntaak moet worden? Dan laat je andere mensen met ideeën komen en stel je de echte briljante geest juridisch kalt.

Dat is kortweg de marsroute van de Kamer van Koophandel. Zij zijn met een aantal commerciële organisaties medeorganisator van de Dutch Open Hackhaton waar mensen worden gevraagd om leuke dingen te doen met de dataset van de Kamer van Koophandel en zo met nieuwe initiatieven te komen:

Geen open data

“We dagen jou uit om met de dataset van de Kamer van Koophandel aan de slag te gaan om creatieve en innovatie oplossingen te bedenken voor het thema Entrepreneurship. Denk aan een app om de ideale vestigingsplaats te bepalen. Of een tool om als beginnend bedrijf een sparringpartner te vinden onder de door de wol geverfde ondernemers.”

Hoe uitnodigend het ook klinkt: het is niet waar. Wie namelijk verder kijkt bij wat er nu eigenlijk beschikbaar komt, leest duidelijk dat de data zelf niet beschikbaar wordt gesteld. Een deel van de data is fictief (dus nep), terwijl geen van de ontwikkelaars met de data zelf mag stoeien. Ze krijgen via een filter toegang tot de gegevens. Het is dus geen open data.

Ideeën monopoliseren

Het worstje dat de vrijwilligers wordt voorgehouden zijn goodies en een prijzenpot van €15.000. Allemaal met de zweem van open data zodat we er allemaal beter van worden. Leuk verzonnen om anderen voor je karretje te spannen om producten te maken.

Ondertussen werkt de KvK er hard aan om na de hackathon de dataset geslotener dan ooit te maken. Een wetswijziging moet namelijk regelen dat de met publiek geld betaalde dataset met informatie over bedrijven onder het databankenrecht valt. Onder het motto: leuk idee, maar de wet maakt het onmogelijk of heel duur om er ook zelf iets mee te doen. Tenminste als dat juridisch droog te houden is.

Minder

Deze hackathon heeft dus niets met open data te maken. Sterker nog: de wetswijziging draait een innovatief open data project als OpenKVK de nek om. Verstoort de KvK de markt? Als dat zo is dan stopt het overheidsorgaan daar binnen een jaar na vaststelling mee. Bij die strategie zoekt de overheid nu uw hulp. Aanmelden kan tot 31 oktober 2015 en deelname is gratis. Dat dan weer wel: een doekje voor het bloeden.

De Beveiligingsupdate: Waarom is wifi onveilig? Wat kun je doen?

Overal zijn er draadloze netwerken en iedereen maakt daar met verve gebruik van. Maar hoe veilig is dat en hoe kun je jezelf tegen risico’s wapenen? Ronald Kingma van SecureLabs praat over de risico’s en tips met Elleke Oosterwijk van het CIP. Wie veiliger wil zijn bij draadloze netwerk kan ook kijken op de pagina over draadloos van veiliginternetten.nl. Daarbij gaat het niet alleen over gebruik van draadloze netwerken, maar ook zijn er tips om zelf Wifi op te zetten.

 

Eerder belichtte Ronald Kingma met Brenno de Winter een scenario hoe draadloze netwerken het mogelijk maakten om geld te stelen van mensen die internetbankieren misbruikten.

Videoverslag Right To Know Day 2015

Op 28 september 2015 was de internationale Right To Know Day. Dit jaar werd een rechtszaak nagespeeld, waarbij een overheidsmedewerker pleitte voor transparantie terwijl notoire Wobbers Pieter Klein (RTL Nieuws) en Brenno de Winter de Rechter André Verburg tot geheimhouding probeerden te bewegen. De video is gemaakt door Sam Nemet en Ine Poppe van Poppe en Partners.

Nederlandse Staatsinnovatie

Als het aan Minister Henk Kamp ligt wordt de Kamer van Koophandel een bolwerk van zakelijke vernieuwing. En om ambtenaren alle ruimte te bieden met innoveren moet de vrije markt een stapje terug doen.

Dat wordt duidelijk uit een brief (Microsoft Word) aan de Tweede Kamer over de toekomst van de Kamer van Koophandel. Innovatie is het sleutelwoord in de brief, maar wel eentje waar de vrije markt aan de kant wordt gezet.

KVK Maps

Dat innovatie pas werkt als de overheid het doet, blijkt maar weer uit het feit dat de KVK zich op apps heeft gestort. “Het digitale kanaal wordt voor veel ondernemers steeds meer het voorkeurskanaal, waarbij wordt ingezet om bijvoorbeeld via ‘apps’ innovatieve diensten aan te bieden, gebruikmakend van informatie uit het handelsregister. Zo is recent de ‘buurtapp’ gelanceerd, waarmee ondernemers kunnen zien wat de bedrijfsontwikkelingen zijn bij hen in de buurt”, schrijft Kamp dan ook.

Misschien denkt u dat Google Maps dit al jaren doet. Ja dat klopt, maar niet lang meer. Door een wetswijziging die Minister Kamp voorstaat wordt het Handelsregister opeens onder het databankenrecht geschaard. Dus moet er gedokt worden voor je echt lekker met deze data kunt verder gaan. Open initiatieven, zoals OpenKVK, worden de nek omgedraaid om zo de KVK zelf innovatief te laten zijn. Dat maakt dus een soort KVK Maps maar met fors minder functionaliteit dan Google nu biedt.

Wat de innovatie dan oplevert? Kamp is daar helder over:

“Met innovatieve diensten kunnen kosten worden bespaard en extra inkomsten worden gegenereerd.”

Tijdelijke marktverstoring

De hang om publieke data te monopoliseren en vervolgens via een app toegankelijk te maken, is natuurlijk een verstoring van de vrije markt. Want de ondernemer heeft het nakijken, terwijl de overheid het concurrentievoordeel heeft. Daarnaast is een bekend verschijnsel dat een monopoliepositie leidt tot machtsmisbruik en de KVK heeft een enorme macht met een monopolie op onze data.

Kamp realiseert zich dit en benoemt dat ook:

“Het aanbieden van meer innovatieve producten zal plaatsvinden binnen de kaders van de wet Markt en Overheid. Daarnaast is in de Wet op de Kamer van Koophandel de aanscherping opgenomen dat de Kamer van Koophandel een activiteit binnen een jaar moet beëindigen wanneer wordt vastgesteld dat een activiteit leidt tot ongewenste mededinging met ondernemingen.”

Dus waar bij iedere marktpartij kan worden geëist dat het verstoren van de markt wordt gestopt, kiest Kamp ervoor de KVK na vaststelling nog een jaar de tijd te geven om de bij hen ingeschreven ondernemers te blijven dwarsbomen.

Zo werkt innovatie in 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken. Wilt u zelf meer weten of meedoen? Kom dan ook op 1 oktober naar de Dag van de Innovatie van de KVK. Dan kunt u daar naar een video kijken van innovatiegoeroe Henk Kamp. Daarna mag u door naar de ‘brainstormkamer’ waar de overheid uw al problemen met Big Data en Internet of Things oplost.

Kom ook op de Right To Know Day 2015: de Nederlandse editie

Op 28 september 2015 is het de Internationale Right To Know Day. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor het recht op informatie om niet alleen de overheid te kunnen controleren, maar ook met inhoud aan het debat te kunnen meedoen. Ook in Nederland organiseren we de dag en wel in de Bibliotheek van de Gemeente Den Haag.

In het hoofdprogramma wordt een Wob-rechtszaak nagespeeld tussen een notoire Wobber (Mike Muller, Telegraaf) bijgestaan door Jan Willem Severijnen die normaliter namens de overheid procederen en een bestuursorgaan bijgestaan door Brenno de Winter, die normaliter juist tégen de overheid procedeert. André Verburg, bestuursrechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, leidt de zitting tussen de kemphanen in goede banen. Getuigen die toelichting geven over specifieke problematieken zijn:

 • Astrid Oosenbrug, kamerlid PvdA
 • Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation
 • Prof. Mr. Bernd van der Meulen, Hoogleraar Recht en Bestuur
 • Roger Vleugels, Wob-guru van het eerste uur
 • Milja de Zwart, Gemeente Den Haag

Daarnaast zijn er workshops om nadere verdieping te krijgen:

 • Initiatiefwet: Wet open overheid – Linda Voortman, kamerlid GroenLinks
 • Wet hergebruik: Arjan El Fassed
 • Complexe vraagstukken bij het Wobben: Brenno de Winter
 • Een wandeling door het archief van de Gemeente Den Haag

Na de workshop zal de rechter uitspraak doen en de aanwezigen gelasten te genieten van een netwerkborrel. U kunt zich hier aanmelden:

[wufoo username=”bigwobber” formhash=”m1exgzh61r1ceci” autoresize=”true” height=”900″ header=”show” ssl=”true”]

Aanmelden is kosteloos, maar een bijdrage om de dag nog leuker te maken is welkom op NL80 KNAB 0741 0600 35 tnv Bigwobber.nl

Locatie: Bibliotheek Den Haag, Spui 68

U bent welkom op 28 september vanaf 13:00. Het programma begint om 13:30

De Right To Know Day wordt mede mogelijk gemaakt door: de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NU.nl, RTL Nieuws, de Open State Foundation en Bigwobber.nl.

Met dank aan de Gemeente Den Haag voor de gastvrijheid

De internetconsultatie als bliksemafleider

Na eerst via internet de burgers om advies te hebben gevraagd over het massaal afluisteren van de bevolking, heeft de regering binnen een week besloten de kritiek van wetenschappers, internetbedrijven en critici vooral te negeren. De consultatie lijkt vooral een bliksemafleider

Aanleiding voor de consultatie zijn plannen voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daarin wordt een aantal opmerkelijke zaken geregeld. Een paar voorbeelden:

 • het aftappen van een hele veel (onbekende) mensen, die nergens van verdacht worden;
 • het hacken en kraken van computers van mensen die volledig onschuldig zijn om zo weer bij andere mensen te kunnen inbreken;
 • de bredere inzet van topmensen van de overheid als onderdeel van de AIVD, zodat er toegang tot meer gegevens ontstaat. Naast de topman politie en marechaussee, voeren ook de directeur-generaal van de Belastingdienst, de Hoofddirecteur van de IND en de inspecteur-generaal van de Inspectie SZW straks werkzaamheden voor de inlichtingendienst uit;

Deze rechten gaan veel verder dan inlichtingendiensten in andere landen en dus zou je een goede uitleg verwachten. Maar vreemd genoeg blijft die uit. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan een analyse, waarom dit allemaal nodig is en belangrijker: wat het ons oplevert.

Niet veiliger

Meer informatie maakt ons zeker niet altijd veiliger. De bevoegdheden voor massaal tappen moeten helpen risicovolle personen in kaart te brengen. Maar daar ligt het probleem niet. Het probleem zit juist in het volgen van mensen die potentieel gevaarlijk zijn. Dat weten we van veel voorbeelden, zoals de aanslagen van 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh, bij de schietpartij in Texas waar Wilders sprak, een aanslagpleger van Charlie Hebdo, de mislukte aanslag op de Thalys, de mislukte aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit, de aanslag in Tunis, de aanslag in Kopenhagen en ga zo maar door.

Ook Edward Snowden twijfelt in een interview met Nieuwsuur ernstig aan de effectiviteit van de voorgestelde wet. Kortom of we wel veiliger worden is nog maar helemaal de vraag. Mensen die op de radar zijn van inlichtingendiensten kunnen nu al in de gaten worden gehouden en daarbij mag heel veel.

Bliksemafleider

Ondertussen zijn er op de consultatie zijn 557 veelal goed doordachte, maar ook uitgebreide reacties gekomen. Daar wordt gewezen op grote nadelen van de nieuwe voorgestelde wet variërend van het minder veilig worden, het verzwakken van de kwaliteit van internet, het ondermijnen van de goede positie om je ICT-business naar Nederland te brengen tot grondwettelijke bezwaren, tegenstrijdigheden in de wet en grote tekortkomingen in het toezicht. Kortom: er is goede reden om te twijfelen of dit wel zo slim is.

Om al die commentaren van wetenschappers, experts, tegenstanders en voorstanders door te lezen ben je – als je het ook wilt begrijpen – dagen bezig. Maar binnen vijf dagen was het voor het kabinet er al klaar mee. Zij trekken zich weinig aan van de kritiek en de twijfel. Het plan moet door!

Dit roept toch wel de vraag op, waarom de internetconsultatie door de overheid wordt ingezet: willen ze daadwerkelijk feedback hebben en daar iets mee doen of is het een bliksemafleider? In het laatste geval mogen we een keer boos reageren en dan mogen we het daarmee doen. Dat is wel erg kort door de bocht voor zo’n complexe problematiek. Jammer, want als je zou de enorme pool aan deskundigen ook kunnen inzetten voor het bedenken van oplossingen die wel nuttig zijn!

Marinus Kuivenhoven: Veilige apps maak je voor je gaat bouwen

Met tablets en mobiele telefoons zijn apps populair. Ook bedrijven laten ze vaak maken om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Want altijd en overal is bedrijfsinformatie beschikbaar. Als dat gebeurt komen er opeens allerlei beveiligings- en privacyrisico’s bij kijken. Het is daarom belangrijk bij de totstandkoming van een app rekening te houden met de beveiliging en daar tijdig over na te denken. Marinus Kuivenhoven van Sogeti praat over het grip krijgen over apps met Brenno de Winter.

Een van de methoden om vroegtijdig na te denken over beveiliging is Grip op SSD. Deze methodiek is kosteloos beschikbaar onder een creative commons licentie.

Waarom mag ik geen digitale handtekening zetten voor GeenPeil?

Volgens deze regering moet in 20172019 de overheid in alle gevallen digitaal met de burger kunnen communiceren. Dus zou het logisch zijn dat bij nieuwe wetten meteen kansen worden benut. Dat blijkt toch vies tegen te vallen. Digitalisering zit bij de overheid nog niet in het bloed.

Op mijn bureau ligt al weken een briefje om het verzoek van GeenPeil om een referendum te organiseren over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Of ik voor of tegen ga stemmen weet ik nog niet, maar het is belangrijk dat wij ons hierover kunnen uitlaten. Sinds 1 juli bestaat namelijk de wettelijke mogelijkheid om een referendum aan te vragen.

Veel gedoe

Recentelijk werd duidelijk dat de verzoeken voor een referendum veel werk voor de Kiesraad zijn. De oorzaak daarvan ligt vooral in het werk dat er moet gebeuren om handtekeningen te controleren. De ondertekenaars moeten namelijk wel in de Basisregistratiepersonen voorkomen en dat nazoeken is heel veel werk.

Het werken met fysieke post is ook gedoe voor zowel de burger als de mensen van GeenPeil. Zij verzamelen de handtekening en sturen dat door. Er is namelijk geen optie om dit digitaal te doen. Voor een nieuwe wet een erg ouderwetse manier van werken.

Eenvoudiger

Het leven zou veel eenvoudiger zijn als het inzamelen van handtekeningen ook elektronisch zou kunnen worden gedaan. Omdat je niet anoniem bent, is daarvoor het gebruik van DigiD een logische keuze. Dat gebruiken we bijvoorbeeld al voor het doen van belastingaangifte. Bovendien is het verschijnsel van een digitale handtekening inmiddels al jaren in de wet verankerd.

Als we de handtekeningen voor referenda elektronisch zouden doen (naast de papieren handtekening) dan wordt het proces fors vereenvoudigd. Bij de digitale handtekeningen kun je de controle volledig geautomatiseerd doen. Dat bespaart ook kosten en de online campagne van GeenPeil zou meteen ook zorgen voor boter bij de vis.

Er is een forse lobby om stemcomputers terug te krijgen, waarbij keer op keer uit onderzoek blijkt dat de anonimiteit en de controleerbaarheid een probleem zijn. Maar mensen blijven aan dat dode paard trekken. Nu heb je een proces waar technologie echt verschil kan maken en niemand die daar iets mee doet. Dat is toch bijzonder voor een overheid met grote digitale ambities.

Spreekt de minister de waarheid over waarborgen medisch geheim?

Waar minister Edith Schippers in 2014 nog beloofde dat gegevens over declaraties niet tot patiënten te herleiden zijn, blijkt dat nu wel het geval te zijn. De stelt de NZa tijdens een zitting bij de bestuursrechter in Amsterdam.

De zaak draait om de vraag of we mogen weten wat zorgaanbieders declareren. Mijn klant, de Open State Foundation, wil deze gegevens in de openbaarheid krijgen. Die informatie wordt namelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) gestuurd. Omdat de belofte is dat deze declaraties niet tot de persoon te herleiden zijn, zou de privacy – dus het medisch geheim – niet in het geding zijn.

Maar tijdens de zitting stelde de NZa dat de anonimiteit niet altijd kan worden gegarandeerd en ging zelfs een stap verder door te stellen dat de anonimiteit in sommige gevallen zonder noemenswaardige inspanning op te heffen is in zeer specifieke gevallen. Ofwel: ons medisch geheim is niet altijd gegarandeerd, omdat deze gegevens soms tot de persoon te herleiden zijn en ook niet-artsen van de NZa erbij kunnen.

Dit staat haaks op het beeld in dat minister Edith Schippers in antwoord op kamervragen schetste:

“Het is een feit dat het DIS een zeer omvangrijke database is die gegevens bevat die – indien deze tot identificeerbare individuen herleidbaar zouden zijn, wat niet zo is – privacybelastend zouden zijn.”

en

“Bij pseudonimisering van persoonsgegevens worden de identificerende kenmerken van personen op een zodanige manier (vooraf) versleuteld en omgezet in een pseudo-identiteit, dat de werkelijke identiteit van de betreffende personen niet meer te achterhalen is. Direct identificerende gegevens worden dubbel versleuteld (oftewel dubbel gepseudonimiseerd) voordat ze worden opgeslagen in het DIS: de eerste versleuteling wordt uitgevoerd door de zorgaanbieder die de gegevens aanlevert en de tweede versleuteling door een externe, onafhankelijke organisatie, ZorgTTP (Zorg Trusted Third Party) genaamd. De pseudonimisering is zo ingericht dat deze onomkeerbaar is en daarmee dus niet meer herleidbaar tot individueel identificeerbare personen.”

Hiermee geconfronteerd in de rechtbank stelt de NZa nog steeds dat er ‘randen in de database zitten’ waar medische informatie toch naar personen te herleiden zijn. In hoeveel gevallen dit zo is, vindt de NZa niet haar taak te onderzoeken. Na de zitting is de vraag nu of minister Schippers de Tweede Kamer bewust een beeld heeft voorgespiegeld dat niet strookt met de realiteit, bewust de waarheid verdraaide of de NZa de minister niet juist informeerde. Wie het weet mag het zeggen…

Beveiligingsupdate: Hans de Raad over het veiliger e-mailen

Als je een e-mailbericht stuurt. Hoe veilig is dat eigenlijk? Vaak voelt dat vertrouwt aan. Maar kunnen andere partijen meelezen met onze berichten? En als dat kan wat kunnen we daartegen doen? Beveiligingsexpert Hans de Raad van OpenNovations praat daarover met Ad Reuijl van het CIP.

 

Wilt u meer weten over risico’s van e-mail of encryptie, lees dan verder

Read more