Experimenteren met verkiezingen mag van politici blijven

Het parlement is tevreden met het uitschakelen van stemcomputers, maar ziet graag nog wel internetstemmen. Een motie roept op tot een goedkeuringsprocedure. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een debat over het verlengen van de wet die experimenten bij de verkiezingen mogelijk maakt.

“Het kan verkeren. Nog geen vijf jaar geleden was het de kamer die bij de regering ruim baan bepleitte voor stemcomputers, internetstemming en andere ICT-snufjes in het stemlokaal”, zegt CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek als inleiding. “Nu is het diezelfde kamer die zo huiverig doet over de computerisering van het verkiezingsproces dat we de wenkbrouwen fronzen om de experimentenwet te verlengen.”

Niet experimenteren met experimentenwet
M
aar het CDA stemt, net als de rest van de kamer, voor een verlenging van de experimentenwet om zo het zelf kiezen van het stemlokaal mogelijk te houden. In 2010 moet het ministerie de zaken dan goed in een nieuwe regeling georganiseerd hebben.

Belangrijk is volgens Schinkelshoek dat er “helemaal geen ICT-achtige experimenten zijn”, zolang de zekerheid en de veiligheid van het verkiezingsproces niet gegarandeerd zijn. GroenLinks maakte bij monde van Wijnand Duyvendak helder dat er een heldere goedkeuringsprocedure moet komen, waarbij ook ruimte voor bezwaar en beroep moet zijn.

Snelheid of betrouwbaarheid

De SP en PvdA spraken steun uit voor een goedkeuringsprocedure. Alleen het VVD-kamerlid Leatitia Griffith wijst op de populariteit van internetstemmen bij Nederlanders in het buitenland. Zij wilde dan ook weten waar GroenLinks het evenwicht zou leggen als er vervroegde verkiezingen zouden komen.

Voor Duyvendak kan er geen sprake van een evenwicht zijn, omdat volgens hem een beetje veilig of betrouwbaar niet bestaat. Als de goedkeuring niet geregeld is, zouden de Nederlanders weer opnieuw per brief moeten stemmen. Daarbij tekent hij wel af dat hij hoopt dat dat niet nodig zal zijn.

Motie
Het CDA neemt de kwestie hoog op en toverde een motie uit de hoge hoed, waarin de kamer vraagt om de goedkeuringsprocedure en behandeling in de kamer aan de Staatssecretaris te vragen. De motie drong niet aan welke minimale eisen of welke standaard de goedkeuring moet voldoen.

Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten gaf aan niet onwelwillend tegenover zo’n vraag te staan, maar durfde toch geen uitspraak te doen. Zij wil het kabinetsstandpunt over dit onderwerp afwachten en dan een positie bepalen. Daarom wacht ze de stemming later vandaag in de kamer af en neemt de opmerkingen “als input mee”. Wel staat de belofte om de kamer te informeren als het kabinet een standpunt heeft ingenomen.

Laat een reactie achter