Reactie naar aanleiding van verloren Wob-zaak OV-Ambassadeur

Vandaag ontving ik de uitspraak in de rechtszaak tegen Jeltje van Nieuwenhoven, de OV-Ambassadeur, met het antwoord op de vraag of deze functionaris onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) valt. Dat blijkt niet het geval, omdat zij niet is aan te merken als een bestuursorgaan. Was ze dat wel geweest dan had zij een Wob-verzoek moeten beantwoorden dat vroeg om de onderbouwing bij een rapport over de reiziger en de OV-chipkaart. In hoofdstuk 3 lijkt geen onderbouwing te zijn bij conclusies rond  privacy.

Uiteraard heb ik een reactie op de uitspraak:

De uitspraak is een teleurstelling, maar wel te volgen als je bedenkt dat mevrouw van Nieuwenhoven geen contract heeft met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het mandaat dus heel vaag is. Dat er ook geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestaat, het kantoor van de landsadvocaat haar verdedigt en haar rol van drie ton per jaar niet is aanbesteed, maakt het allemaal niet duidelijker.

Ondertussen is de functie op verzoek van de Tweede Kamer gecreëerd en dat geeft haar veel aanzien. Om vervolgens rapportages te schrijven zonder onderbouwing, die een gevoelig dossier als de OV-chipkaart beïnvloeden, vind ik kwalijk. Het kan overigens wel een idee zijn voor overheden om een dergelijke functionaris in het leven te roepen om daarmee transparantie buiten spel te zetten.

De volgende documenten zijn op dit moment beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Laat een reactie achter