Digitale veiligheid moet aandacht op scholen krijgen

Regelmatig blijken grote hacks een eenvoudig te voorkomen oorzaak te hebben. Het gevolg is dat gevoelige gegevens van de klant, burger of zakelijk partner in foute handen komen. Volgens de Cyber Security Raad schiet de kennis ernstig tekort. Het lesprogramma moet daarom om. Eind oktober bracht ik het verhaal van een USB-stick die door de HEMA uit de handel was genomen. De oorzaak was een reeks beveiligingsproblemen. Zo deugde de software op de stick niet. Ook de clouddienst waar mensen een backup konden achterlaten zat vol fouten.

Het geheel was een tombola van nogal breed bekende programmeer- en configuratiefouten. Wie kwaad in de zin had, kon niet alleen documenten stelen maar ook andere diensten van de leverancier van de clouddienst misbruiken. De HEMA had zelf niet genoeg onderzoek naar hun partner gedaan en stoppen met het product was de enige zinnige optie.

Betere opleiding

Bij het ontwikkelen van software gaat nog altijd veel mis. De Cyber Security Raad, een adviesorgaan van de overheid, constateert dat een oplossing ligt in het beter opleiden van mensen. In een rapport maandag (PDF) pleit zij voor een beter aanbod van lessen. Dat begint wat hen betreft al op heel jonge leeftijd. Zo gaan jongeren bewuster met technologie om.

Ook moeten de vakopleidingen beter zodat beveiliging meer aandacht krijgt. Ook zal er een tekort aan beveiligingsexperts. Om in de toekomst mee te blijven doen in de vaart der volkeren moeten opleidingen anders. Bedrijfsleven en ICT’ers zouden ook een rol moeten krijgen, stelt de Raad.

Tekort

De Cyber Security Raad waarschuwt dat we een tekort aan beveiligingsexperts gaan krijgen. Zelfs als we beveiligingsproblemen te lijf willen gaan dan ontbreekt het binnenkort aan expertise. Volgens het adviesorgaan is de problematiek dan ook urgent.

“Als Nederland niet genoeg investeert in cybersecurity, kunnen bedrijfsleven, overheid en burgers kwetsbaar worden voor onder andere bedrijfsspionage, het stelen van privacygevoelige gegevens, identiteitsfraude, productieverstoring of imagoschade”, waarschuwt de Cyber Security Raad. “De digitale toekomst van Nederland moet veilig worden gesteld. Dat kan door te zorgen voor voldoende cybersecurity professionals en door de Nederlandse jeugd voor te bereiden op de digitale toekomst.”

Verkeerde loket

In totaal zijn er zes aanbevelingen. Ze liggen zo voor de hand dat je zou denken dat het een open deur intrappen is. Maar het probleem is wel dat het rapport veel werk zou betekenen als de adviezen worden opgevolgd. Opleidingen moeten anders en ook docenten moeten worden opgeleid. Werk aan de winkel voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een departement dat op het digitale dossier niet bepaald uitblinkt.

Maar bij de uitreiking schittert staatssecretaris Sander Dekker door afwezigheid. Zijn collega van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, neemt het in ontvangst. Dat is het verkeerde loket, want het gaat echt om opleiding. Dat is weinig geruststellend. De digitale samenleving is realiteit. Wat kan urgenter zijn dan volgende generaties daarvoor weerbaar maken?