Wetgeving en wijsheid bij digitale criminaliteit

Nederland is hard op weg om wetgeving voor digitale criminaliteit aan te nemen. Het heeft er alle schijn van dat die nieuwe wetgeving weinig zal bijdragen aan het voorkomen van de nogal ernstige fouten die worden belicht in ‘Making a Murderer’. De urenlange documentaireserie ‘Making a Murderer’ laat op pijnlijk wijze zien hoe twee Amerikanen […]

Digitaal gewapend beton

Vanaf 1 januari 2016 gaat de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens, WBP, in. Dat betekent dat organisaties moeten weten welke data ze in huis hebben en welke onderdelen persoonsgegevens zijn. Wie dat niet doet, zal vrijwel zeker problemen krijgen. De nieuwe WBP is niet zozeer een dreiging vanwege de mogelijke boetes en onderzoeken die organisaties riskeren, […]

Onderzoek naar staatsgevaar bij verkoop KPN komt veel te laat

Komt met de verkoop van KPN aan Carlos Slim de veiligheid van de staat in gevaar? Over die vraag buigt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zich de komende tijd. Mocht dat zo zijn wil de Nederlandse staat in zo’n geval de overname wellicht voorkomen. De NCTV lijkt zich weer eens rijkelijk laat risico’s […]

Fred Teeven zaait angst met ‘staatsgevaarlijke’ Facebook-vorderingen

Al jaren verzet staatssecretaris Fred Teeven zich tegen het bekendmaken hoeveel vorderingen er worden gedaan bij sociale media. In antwoord op Kamervragen van voormalig GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed stelt hij onder andere dat de veiligheid van de staat in het geding zou komen. Google en Twitter maakten toen zelf al bekend hoeveel vorderingen er bij […]

Pinnen, nee liever niet: een maand leven zonder pinpas

In mei werd bekend dat gegevensverwerker Equens de transacties van PIN-betalingen wilde doorverkopen. Op die manier zouden winkeliers kunnen zien bij welke concurrenten hun klanten gaan winkelen en daarop inspelen. Er volgde een storm van kritiek en Equens stopte (voorlopig?) met hun plan. Maar duidelijk is wel wat voor enorme kennis dit bedrijf over ons […]

Google rechtvaardigt censuur met de Muppets

Na het offline halen van een journalistieke productie op Youtube verdedigt Google het handelen met niets minder dan de Muppets. Ook lastige vragen gaat het bedrijf structureel uit de weg. Vorige week liet GeenStijl duidelijk zien hoe twee Europarlementariërs een dagvergoeding toucheren zonder daadwerkelijk in het parlement aanwezig te zijn. Interessanter was nog dat beide […]

Wobben voor KiKa

Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen burgers de overheid om informatie vragen. Openbaarmaking is een plicht, een juridisch uitgangspunt, en geheimhouding hoort altijd een – gemotiveerde – uitzondering te blijven. Maar de praktijk is weerbarstig. Ambtenaren maken met regelmaat misbruik van de Wob om gevoelige documenten achter te houden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in […]

Tijd voor een Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens op ICT-gebied

Met de boodschap dat Microsoft en Facebook slechts enkele duizenden vorderingen per jaar krijgt, moet u de indruk krijgen dat het allemaal wel meevalt met de spionage die vanuit PRISM wordt uitgeoefend. Een mooie marketingtruc, want een gerichte vordering zegt niets over het automatisch tapprogramma waar Snowden ons op heeft gewezen. Google was – terecht […]