Microsoft presenteert Windows Home Server in Nederland

Microsoft heeft vandaag Windows Home Server gepresenteerd aan de Nederlandse pers. De onderneming hoopt daarmee de gezinnen te bestormen met goede backup en functionaliteit om op afstand bij de gegevens te komen. Wie meerdere computers heeft, krijgt een centraal toegangspunt. Lees het verhaal op Webwereld.
Ga verder met “Microsoft presenteert Windows Home Server in Nederland” lezen

Stemcomputers taboe, maar deur open voor internetstemmen

Gisteren vergaderde de Tweede Kamer over stemmen. De experimentenwet mag dan verlengd worden, maar van probeerseltjes met ICT heeft de kamer toch de buik vol. De meeste partijen willen een fatsoenlijke goedkeuringsprocedures, voordat internetstemmen weer ingezet wordt voor Nederlanders in het buitenland. Stemcomputers blijven taboe. Lees verder.
Ga verder met “Stemcomputers taboe, maar deur open voor internetstemmen” lezen

Experimenteren met verkiezingen mag van politici blijven

Het parlement is tevreden met het uitschakelen van stemcomputers, maar ziet graag nog wel internetstemmen. Een motie roept op tot een goedkeuringsprocedure. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een debat over het verlengen van de wet die experimenten bij de verkiezingen mogelijk maakt.

“Het kan verkeren. Nog geen vijf jaar geleden was het de kamer die bij de regering ruim baan bepleitte voor stemcomputers, internetstemming en andere ICT-snufjes in het stemlokaal”, zegt CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek als inleiding. “Nu is het diezelfde kamer die zo huiverig doet over de computerisering van het verkiezingsproces dat we de wenkbrouwen fronzen om de experimentenwet te verlengen.”

Niet experimenteren met experimentenwet
M
aar het CDA stemt, net als de rest van de kamer, voor een verlenging van de experimentenwet om zo het zelf kiezen van het stemlokaal mogelijk te houden. In 2010 moet het ministerie de zaken dan goed in een nieuwe regeling georganiseerd hebben.

Belangrijk is volgens Schinkelshoek dat er “helemaal geen ICT-achtige experimenten zijn”, zolang de zekerheid en de veiligheid van het verkiezingsproces niet gegarandeerd zijn. GroenLinks maakte bij monde van Wijnand Duyvendak helder dat er een heldere goedkeuringsprocedure moet komen, waarbij ook ruimte voor bezwaar en beroep moet zijn.

Snelheid of betrouwbaarheid

De SP en PvdA spraken steun uit voor een goedkeuringsprocedure. Alleen het VVD-kamerlid Leatitia Griffith wijst op de populariteit van internetstemmen bij Nederlanders in het buitenland. Zij wilde dan ook weten waar GroenLinks het evenwicht zou leggen als er vervroegde verkiezingen zouden komen.

Voor Duyvendak kan er geen sprake van een evenwicht zijn, omdat volgens hem een beetje veilig of betrouwbaar niet bestaat. Als de goedkeuring niet geregeld is, zouden de Nederlanders weer opnieuw per brief moeten stemmen. Daarbij tekent hij wel af dat hij hoopt dat dat niet nodig zal zijn.

Motie
Het CDA neemt de kwestie hoog op en toverde een motie uit de hoge hoed, waarin de kamer vraagt om de goedkeuringsprocedure en behandeling in de kamer aan de Staatssecretaris te vragen. De motie drong niet aan welke minimale eisen of welke standaard de goedkeuring moet voldoen.

Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten gaf aan niet onwelwillend tegenover zo’n vraag te staan, maar durfde toch geen uitspraak te doen. Zij wil het kabinetsstandpunt over dit onderwerp afwachten en dan een positie bepalen. Daarom wacht ze de stemming later vandaag in de kamer af en neemt de opmerkingen “als input mee”. Wel staat de belofte om de kamer te informeren als het kabinet een standpunt heeft ingenomen.

Ga verder met “Experimenteren met verkiezingen mag van politici blijven” lezen

10 stappen voor uitbesteding

Wie besluit te kiezen voor outsourcing moet een aantal kritische vragen durven te stellen. Deze vallen te relateren aan een aantal simpele stappen. Kijk uzelf in de spiegel: bent u klaar voor outsourcing? De stappen zullen niet alomvattend zijn en niet volledig op iedere situatie passen, maar het is wel een steun in de rug om helderheid te krijgen rond een eventuele uitsteding:

  1. Bepaal het doel van de uitbesteding. Waarom wordt het traject overwogen? Hoe stel ik het behalen van die doelen vast?
  2. Bepaal de grenzen van controle die de onderneming nog wenst te behouden. Geef ik niet teveel controle uit handen? Blijft mijn organisatie uiteindelijk niet alsnog al het werk doen?
  3. Kijk of u klaar bent voor outsourcing. Heeft u de processen goed lopen en is het mogelijk voor een derde partij om dit goed uit handen te nemen?
  4. Zorg ervoor dat in een later stadium flexibiliteit nog steeds mogelijk is. Wat als ik strategische wijzigingen in mijn organisatie wil doorvoeren? Wat als de markt andere dingen van mij vraagt? Wat als regelgeving of inzichten veranderen? Kan ik nog van mijn dienstverlener af als het moet?
  5. Bepaal of het werk binnen of buiten de organisatie moet plaats vinden. Mag of kan het werk buiten het gezichtsveld van de onderneming plaatsvinden?
  6. Kies de juiste vorm van uitbesteding uit en selecteer de geschikte marktpartij. Is deze partij in staat de taken goed uit te voeren? Is de continuïteit gewaarborgd? Zijn er harde, concrete afspraken te maken?
  7. Wordt in de nieuwe situatie voldaan aan bestaande regelgeving en worden er geen nieuwe problemen geïntroduceerd?
  8. Documenteer alles goed. Is duidelijk wie in welke situatie verantwoordelijk is? Zijn de afspraken helder vastgelegd? Is de communicatie met de leverancier goed geregeld, zodat de noodzakelijk operationele informatie goed tussen de partijen kan worden uitgewisseld?
  9. Bij het nemen van de definitieve beslissing: Is de offerte een antwoord op de gestelde vraag? Worden de gestelde doelen werkelijk bereikt? Hoe kan ik controle houden op het succes van de outsourcing? Zijn er uitzonderingen of situaties waardoor de kosten hoger kunnen uitvallen?
  10. Maak een concreet plan hoe de overgang naar de situatie goed wordt gemaakt. In veel gevallen hebben we het hier over een reorganisatie, waarbij u aan allerhande regels moet voldoen. Om onrust te voorkomen is het noodzakelijk helder en goed te communiceren.

Ga verder met “10 stappen voor uitbesteding” lezen

Californië klaagt fabrikant stemcomputers aan

De tijden dat stemcomputerfabrikanten onbeperkt konden doen en laten wat ze willen met hun systemen lijkt definitief voorbij. Zo wordt een leverancier in Californië aangeklaagd voor het wijzigen van een stemmachien voor blinden zonder een nieuwe keuring te regelen. Dat mag dus niet ook al is de wijziging volgens de maker niet veel meer dan een basale verandering in de plaats waar de hardware in de doos zit. Lees het verhaal op Webwereld.
Ga verder met “Californië klaagt fabrikant stemcomputers aan” lezen

Internetoprichter: Overheidscontrole internet lukt niet

Overheden willen graag controle hebben over internet, maar dat zal niet lukken. Dat denkt althans Vincent Cerf, een van de grondleggers van het internet. Hij sprak op een conferentie in Brazilie en deed zijn uitspraken tegenover een journalist van het persagentschap Reuters. Een van de grote problemen is de verscheidenheid aan wetten. Lees het verhaal op Webwereld.
Ga verder met “Internetoprichter: Overheidscontrole internet lukt niet” lezen

Outsourcing excercitie met haken en ogen

Uitbesteding van alle aspecten rond ICT is een serieuze optie voor iedere onderneming. Zo hopen managers de processen beter onder controle te krijgen of simpelweg kosten te besparen. Maar het bedrijf dat hieraan denkt heeft veel verschillende mogelijkheden en komt dan ook voor lastige keuzes te staan. Zo hoeft er niet altijd gesproken te worden over outsourcing, maar zijn managed services, offshoring, inhuur, abonnementen op diensten en nearshoring ook mogelijkheden. Iedere aanpak heeft zijn eigen kenmerken en voordelen, die nu misschien ideaal lijken maar dat op langere termijn niet hoeven te zijn. Een goede oriëntatie is dan ook nodig en dit artikel helpt daarbij op weg met wat nuttige tips. Lees verder.
Ga verder met “Outsourcing excercitie met haken en ogen” lezen

Do’s and don’ts voor outsourcing

Uitbesteding van alle aspecten rond ICT is een serieuze optie voor iedere onderneming. Zo hopen managers de processen beter onder controle te krijgen of simpelweg kosten te besparen. Maar het bedrijf dat hieraan denkt heeft veel verschillende mogelijkheden en komt dan ook voor lastige keuzes te staan. Zo hoeft er niet altijd gesproken te worden over outsourcing, maar zijn managed services, offshoring, inhuur, abonnementen op diensten en nearshoring ook mogelijkheden. Iedere aanpak heeft zijn eigen kenmerken en voordelen, die nu misschien ideaal lijken maar dat op langere termijn niet hoeven te zijn. Een goede oriëntatie is dan ook nodig en dit artikel helpt daarbij op weg met wat nuttige tips.

De eerste stap voor een bedrijf is natuurlijk duidelijk te krijgen waarom uitbesteden noodzakelijk is door zich af te vragen waarom deze wens is ontstaan. De redenen kunnen variëren van het afstoten van alles wat niet core-business is tot het oplossen van het probleem dat een onderneming niet in staat blijkt bepaalde taken uit te voeren en van het reducten van het ICT-budget. Dat laatste kan bijvoorbeeld door mee te liften op bulkcontracten. Het juist stellen van de doelen is belangrijk, omdat dit uiteindelijk bepaalt welke vorm van uitbesteding het best bij de organisatie past. Centrale vraag daarbij is welk niveau van controle er over de bedrijfsprocessen wilt houden. Zo kan het onwenselijk blijken de regie uit handen te geven. Vaak blijkt in een later stadium dat nieuwe beleidslijnen of processen alleen na heronderhandeling van het contract tegen een meerprijs ingeregeld kunnen worden. Wat eerst zo goedkoop leek, is dan opeens duurkoop geworden. Anderzijds kan het incidenteel ondersteuning vragen ervoor zorgen dat teveel energie verloren gaat aan vraagstukken omtrent de dagelijkse operatie.

Uitbesteding niet star regelen
Wie de vraag rond het juiste niveau van controle heeft aangegeven heeft ook vrij snel helder welke vorm van uitbesteding het beste bij de organisatie past. De verschillende vormen onderscheiden zich voornamelijk op de mate van controle over de processen. Natuurlijk is dat niet de enige bepalende factor is. Het bekendst is zonder twijfel outsourcing of zoals de Engelsen zeggen “contracting out”. Deze vorm behelst doorgaans taken die niet tot de kerntaken van een onderneming lijken te behoren. Dat kan natuurlijk geheel of gedeeltelijk de ICT betreffen, maar ook andere zaken zoals onderhoud aan gebouwen, afvoer van afval of de fysieke beveiliging van een gebouw. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en de geselecteerde partij is er sprake van meer of minder regie over de dagelijkse gang van zaken. Het opgeven van controle heeft als groot voordeel een mindere verantwoordelijkheid en kan ook tot extra kostenbesparing leiden omdat de totale deal groter is. Na onderhandeling zal dan een restrictief contract tegen lage tarieven moeten ontstaan. Veranderingen worden dan moeilijker te realiseren of blijken tegen een hoge prijs te worden gerealiseerd en dat is vaak onwenselijk.

Wie bijvoorbeeld de toegang tot een bedrijf door een beveiligingsbedrijf laat uitvoeren, kan relatief eenvoudig later beslissen om een legitimatieplicht voor bezoekers in te stellen. Minder eenvoudig is dat voor meer funedamentele zaken, zoals het verkorten van de responsetijd bij een storing met telefonie. De leverancier zal dan opeens een nieuwe overeenkomst opstellen en daarbij hoort een ander prijskaartje. In sommige gevallen is het binnen de gekozen oplossing helemaal niet mogelijk om veranderingen door te voeren. Een beheersovereenkomst op basis van Windows-systemen, kan dan bijvoorbeeld een kostenbesparende migratie naar Linux behoorlijk in de weg staan of minder lucratief maken. Ook programmatuur, die als standaard software is gekocht, kan wel eens noodzakelijke wijzigingen onmogelijk maken. Dat is dan vervelend, wanneer er een forse verandering in businessprocessen komt door een nieuwe strategie of nieuwe wetgeving. Een bekend voorbeeld daarvan is het gebrek aan ondersteuning van oude versies van Microsoft Office voor open standaarden, zoals het portable document format. Steeds vaker willen overheden en bedrijven vendor lock-in tegen gaan. Deze nieuwe beleidslijn betekent dat een jarenlang gebruikte oplossing opeens niet meer voldoet en wie dan heet uitbesteed zal opnieuw naar de onderhandelingstafel moeten.

Het laatste voorbeeld geeft meteen ook aan hoe lastig het is vooraf alle wensen helder te hebben en te zorgen voor voldoende flexibiliteit. Uiteindelijk wilt u de optie open te houden in de toekomst te migreren van oplossing of het inzetten van een andere koers. Dat betekent wel dat hiervoor eventueel nog fondsen nodig zijn en een besparing op korte termijn over langere duur minder ideaal is dan eerder gedacht. Het is dan ook goed om te proberen proberen een inschatting van de toekomst te maken en wat scenario’s van veranderingen de revue te laten passeren. Toch is dit eenvoudiger gezegd dan gedaan. Niet alleen betekent dat immers dat helder moet zijn in welke richtingen bepaalde technieken en markten zich bewegen, maar ook met welke snelheid dat gebeurt. Vaak zijn trends nog wel te zien, maar is de snelheid van acceptatie moeilijker te voorspellen. Zo werd de komst van Voice-over-IP al bijna tien jaar voorspeld, maar blijkt de brede acceptatie en de fors lagere telefoonkosten iets van de laatste twee of drie jaar. Ondertussen verkondigen marktforsers dit ons al bijna tien jaar terug een veel snellere opmars. Nog grilliger zijn veranderingen in wetten, regelgeving en voorbeelden van rechtelijke uitspraken en beveiligingsincidenten. Zaken als Sarbanes-Oxley, wetgeving rond privacy, bewaarplicht voor verkeersgegevens, aansprakelijkheid voor misbruik van gestolen gegevens, reputatieschade na hacks of verloren laptops nopen bedrijven tot een andere inrichting van de ICT-omgeving.

Inshoring of Offshoring
Bepalend voor de flexibiliteit zijn de keuze voor de vorm van outsourcing. Zo is er een fundamentele keuze te maken tussen inshoring en offshoring. Bij inshoring gebeurt het werk nog steeds op kantoor, maar een dienstverlener neemt de verantwoordelijkheid van u over. Dit gebeurt vaak met het operationeel systeembeheer van ICT-systemen, waardoor de lijnen met de dienstverlener relatief kort blijven. In ontwikkeltrajecten speelt deze vorm vaak in afgezwakte vorm door persooneel (ook projectleiders) in te huren. Wanneer dit gebeurt vanuit het besef dat nu zakelijke processen niet goed lopen, zult u zich toch de vraag moeten stellen hoe dat komt. Want het is erg naïef te denken dat processen die nu niet lekker gaan na de outsourcing dat opeens wel doen. Uiteindelijk moet er een fundamenteel probleem of moeten er meerdere problemen zijn die het kwakkelen veroorzaken. Door uzelf de waarom-vraag uit het begin van het artikel te stellen, wordt dat snel helder. Betrapt u uzelf om naar de verkeerde oplossing te grijpen dan bent u er op tijd bij om niet outsourcing aan te grijpen, maar toch voor een andere oplossing te kiezen. Is dat het probleem niet dan is de vorm van inshoring heel aantrekkelijk, omdat het fysiek hebben van een ‘vreemd’ team in uw organisatie toch een binding met de organisatie afdwingt en nog enige vorm van controle geeft. Een afspraak voor een vergadering binnen hetzelfde pand is eenvoudig te realiseren.

Een andere vorm zijn de managed services, waarbij een derde partij een deel van de ICT-dienstverlening op afstand realiseert. Dit is bijvoorbeeld handig voor het onderhouden van een telefooncentrale, een webserver of voor het continue bewaken van het netwerk op incidenten. Hiervoor wordt dan een specialistische dienstverlener ingezet, die door de volumes betere tarieven kan bieden en door het type werk niet aan de bedrijfslocatie is gebonden. Zij brengen specialisme dat vaak in uw organisatie moeilijk te vinden is en duur is om op te bouwen. Dankzij internet is veel beheer prima op afstand mogelijk en voor bepaalde handelingen kan het werk zelfs op grotere afstand plaatsvinden. Verdere kostenbesparingen behoren dan tot de mogelijkheden, omdat werk verplaatst wordt naar locaties waar arbeidstijd minder kost. Ook hierbij zijn verschillende manieren denkbaar. Waar bij offshoring meestal wordt gedacht aan landen in vooral Azië of Latijns Amerika, kan bij nearshoring meestal worden gekozen uit landen uit het voormalige Oostblok dat cultureel dichter bij ons ligt. Voor veel bedrijven zal behalve het cultuurprobleem niet veel uitmaken, omdat een derde partij het traject begeleid. Zorg dan wel dat anderen ook verantwoordelijkheid dragen. Overigens hoeft deze vorm niet altijd in de context van outsourcing te zijn, want grotere ondernemingen kunnen de offshoring prima zelf regelen. Een bekend voorbeeld hiervan is Shell dat zijn ICT Beheer grotendeels binnen de organisatie heeft gecentraliseerd rond een beperkt aantal wereldwijde beheerscentra. Stel uzelf dan wel de vraag, waarom dit bedrijf hiervan is teruggekomen en toch weer beheer in Europa en de VS gaat doen.

In het geval van offshoring is het wel goed te kijken naar de landen en de verschillen in regelgeving en het effect op de hele organisatie. Zo kan het niet zomaar zijn toegestaan om bepaalde privacygevoelige gegevens zonder slag of stoot uit de Europese Unie te exporteren zonder toestemming. In het land waar de data vervolgens wordt opgeslagen kunnen andere regels gelden of kunnen vreemde overheden toegang tot de data eisen. Vragen rond het eigendom van opgeslagen informatie zullen vooraf helder moeten zijn. Wie zijn organisatie beter wil beveiligen met versleuteling, moet in sommige landen niet gek opkijken als de techniek lokaal verboden is. Kan het verboden zijn encryptietechnieken in bepaalde landen toe te passen. Wie bijvoorbeeld dit soort programmatuur in bepaalde landen wil gebruiken, kan daarmee als organisatie de Amerikaanse wet overtreden, waardoor de toekomst van een bedrijf in gevaar komt. Dat een outsourcingpartij prima in staat is alles technisch goed te regelen, hoeft niet te betekenen dat juridisch voor de klant alles in kannen en kruiken is. De ogenschijnlijke besparing kan opeens een forse extra kostenpost betekenen. Naarmate meer landen in het netwerk een rol spelen, neemt ook de complexiteit toe.

Alles goed afdekken, goed documenteren
De complexiteit van een ICT-omgeving zal niet automatisch bij outsourcing verminderen en kan in sommige gevallen zelfs toenemen. Dan is het gemakkelijk steken te laten vallen en iets over het hoofd te zien. Het is dan ook nuttig belangrijke scenario’s uit te werken en te kijken of er voldoende ondersteuning is georganiseerd om de continuïteit te waarborgen. responsetijden, escalatieprocedures moeten en verantwoordelijkheden moeten dan ook glashelder zijn. Ook moet worden gedacht aan het inregelen van communicatie, zodat bij verstoringen geen extra problemen door slechte voorbereiding worden geïntroduceerd. Daarbij moet bedacht worden dat waar eerst collega’s onderling samenwerken er nu opeens met een andere partij zaken wordt gedaan. De praktijk leert dat dit prima kan verlopen, maar dat het nu eenmaal tijd vergt voordat twee partijen lekker op elkaar zijn ingespeeld. Alleen met heldere afspraken en procedures kunnen de problemen rond de uitbesteding worden bedwongen.

Tot slot is het cruciaal om over goede documentatie te beschikken. Enerzijds bespaart dit kosten tijdens de overdracht, omdat de dienstverlener niet hoeft uit te vinden hoe de omgeving werkt. Anderzijds voorkomt dit misverstanden en veronderstellingen. Documentatie geeft duidelijk aan hoe de realiteit in elkaar steekt en wat het bedrijf van de dienstverlening verwacht. Alleen op die manier is het goed mogelijk het werk met een gerust hart uit te besteden. Helaas is de praktijk dat dit in veel organisaties maar heel matig is geregeld. Zodra u dat doet zal in veel gevallen de vastlegging van de realiteit pijnlijk duidelijk maken waarom veel zaken niet lopen zoals ze bedoeld zijn. Opeens worden de manco’s erg duidelijk belicht. De exercitie om dit voor elkaar te krijgen zal dan ook alles behalve eenvoudig zijn. Toch zal dat moeten gebeuren om uitbesteding te kunnen regelen en in een later stadium de overdracht te regelen. Een goede dienstverlener zal zonder die informatie niet aan de slag willen gaan en zelfs geen offerte uitbrengen. Komen hierover geen vragen dan moet u zich toch zorgen gaan maken. Wie de zaken goed op orde heeft, kan behalve een weloverwogen keuze voor outsourcing ook nog eens rekenen op een goed draaiende ICT. Daar is het uitbesteden toch om begonnen.
Ga verder met “Do’s and don’ts voor outsourcing” lezen

Scansafe wil nutsbedrijf voor internet zijn

Er is weer een nieuwe aflevering van ICT Roddels beschikbaar met aandacht voor beveiliging. ScanSafe filtert gevaren uit op internet en wil bedrijven helpen met het voorkomen van kwaadaardige content zoals malware, virussen of gewoon het voorkomen van bezoek aan ongewenste websites. Dat moet de klanten meer controle geven over het gedrag van de medewerkers op internet. We praten met de CEO Eldar Tuvey. Daarna komt Remco van der Lans, de Regional Sales Manager Benelux, aan het woord. Hij bouwt een regionale divisie, nu nog uit huis maar dat is tijdelijk denkt het bedrijf. In zijn verhaal mag hij ons uitleggen of we nooit meer iets leuks mogen doen. De podcast kan hier worden beluisterd.
Ga verder met “Scansafe wil nutsbedrijf voor internet zijn” lezen