Privacystatement

De Winter Information Solutions verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor het functioneren van de website worden cookies gebruikt.

Deze zijn er niet op gericht om informatie aan derden door te geven. Van internetverkeer (bijvoorbeeld naar de website of naar de mailserver) worden logboeken bijgehouden om gedurende korte tijd om de informatie te kunnen beveiligen. In het geval van een daadwerkelijke aanval kan deze data worden verstrekt aan opsporingsinstanties voor hun publieke taak.

Ook wij moeten aan wettelijke verplichtingen voldoen (bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Belastingwet). In dat kader moeten wij administratie voeren en gegevens bewaren. Het kan zijn dat persoonsgegevens zijn opgenomen om aan die verplichtingen te voldoen.

Natuurlijk worden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het bereiken van het doel van verwerking (bijvoorbeeld een opdracht is gereed), het aflopen van wettelijke bewaartermijnen of het verdwijnen van een grondslag zullen persoonsgegevens worden vernietigd.

Beleid is dat persoonsgegevens worden over het algemeen niet gedeeld met derden, tenzij het noodzakelijk is in het kader van strafrechtelijk, het geven van een training, organiseren van een bijeenkomst of het uitvoeren van de advieswerkzaamheden. In die gevallen vloeit dat voort uit een overeenkomst, heeft u daartoe opdracht gegeven of toestemming verleent).

Voor het beveiligen zijn gebruikelijke (denk aan monitoring, toepassen van versleuteling op diverse plaatsen, detectie van aanvallen, toegangsbeheersing, enzovoort) en aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze moeten de risico’s verkleinen, leiden tot snel interventies als er iets speelt en het gepast reageren op aanvallen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met avg@dewinter.com.