Maatwerk crisisoefening met acteur(s)

Uw plannen zo mooi bedacht zijn, maar de theorie verbleekt bij de praktijk. Dan voel je de dynamiek. Papier vervat niet dat ene geval. Maar als het incident er is, moet daarop wel geacteerd worden. Niets werkt dan meer als gepland. Mensen reageren net anders dan verwacht.

Er geen betere oefening van een incident dan het simuleren van een real life simulatie met ongemakken, angsten, woedde en onzekerheden met één of meerdere griezelig goede acteurs. Want dan worden standaard processen opeens ingewikkeld en ervaar je de weerbarstigheid van de praktijk.

In een maatwerk, maar op echte hacks gebaseerd, op uw situatie aangepast scenario is het fijn dat het nu maar een oefening is. Door het doen, zien de deelnemers de kwetsbaarheden, de ruimte voor verbeteringen en de sterke kanten van uw organisatie. Techniek, communicatie, juridische zaken, crisisbeheersing staan opeens op scherp om de crisis te bezweren.

Zelfs al is bekend dat de oefening in aantocht is, zal de crisis zich onverwacht, ongelegen en vooral ingewikkeld aandienen. Wat op afstand zo simpel lijkt, blijkt van dichtbij opeens heel complex. Na de oefening zal de evaluatie verbeterpunten, sterke kanten en vooral leermomenten opleveren.